Dịch vụ Hóa đơn Việt của DSG là một dịch vụ mới, sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp linh hoạt trong vấn đề quản lý tài chính, kê khai hóa đơn, hỗ trợ cho ngành CNTT ngày càng phát triển.

Top