HOTLINE

19006479

EMAIL

contact@dscorp.vn

TRỤ SỞ CHÍNH

Số 47 đường Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội

Quá trình phát triển

Các giai đoạn phát triển của DSG

Năm 2011

Triển khai SMS học đường: Sản phẩm này là sự tương tác hai chiều giữa học viên/phụ huynh và nhà trường. Mọi thông tin liên quan tới học viên đều được thông báo đúng lúc và chính xác.

Năm 2012 – 2013

Triển khai SMS Marketing: Đây là 1 kênh tiếp thị mới tiên tiến thông qua dịch vụ tin nhắn SMS hay MMS (hình ảnh, ảnh động, đoạn video ngắn).

Năm 2014

Triển khai cổng thông tin tự động (IVR) Chăm sóc khách hàng tự động qua hệ thống điện thoại là một phần rất quan trọng đối với bất kì một tổ chức nào khi tương tác với khách hàng.

Năm 2015 – 2016

Triển khai giải pháp chăm sóc khách hàng. Với mỗi một Doanh nghiệp, nhu cầu thông tin giữa các đối tượng có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp luôn chiếm một ảnh hưởng quan trọng. Các đối tượng thông tin có thể là nội bộ Doanh nghiệp, giữa Trung tâm và các Đại lý, giữa Doanh nghiệp với Khách.

Năm 2017 – 2018

DSG hoàn thiện cung cấp các giải pháp liên quan đến Hóa đơn điện tử tại Việt Nam áp dụng thành công hai loại hóa đơn điện tử là Hóa đơn điện tử có mã xác thực và Hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC.

Năm 2019

DSG chính thức bán sản phẩm Hóa đơn điện tử ra thị trường. Cho đến nay, DSG đã phục vụ được hàng nghìn Khách hàng về hóa đơn điện tử trên cả nước.

Top